Obsah

a poslední plavání

Letošní poslední plavání - v komorním počtu. Škoda, že se nemohly předvést všechny děti, jak umí již krásně plavat!!! Tak zase za rok!