Obsah

Vzdělávací program


Hlavní myšlenky, ze kterých vzdělávací program Čtyřlístek vychází:

  • Učit se jednat
  • Učit se poznávat
  • Učit se žít
  • Učit se být

Obsah vzdělávání jsme odvodili z přirozeného cyklu ročních období - PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO - a z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi spojené. Jednotlivá roční období jsme rozdělili do integrovaných bloků a ty dále na podtémata. Časové rozložení bloků není závazné, nechali jsme ho otevřené pro aktuální situace, pro vstupy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídě přizpůsobují dětem, jejich zájmům i výsledkům vzdělávání. Učitelky si společně připravují pro třídu TVP jednotlivých bloků. Témata podrobněji rozpracovávají do týdenních programů. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Čtyřlístek" je k nahlédnutí v šatně školy.