Obsah

Režim dne


Denní řád mateřské školy

  •   6:30 -   8:30    příchod dětí, volná hra
  •   8:45 -   9:00    ranní cvičení, pohybové hry
  •   9:00 -   9:20    hygiena, svačina
  •   9:20 - 10:00   didakticky cílené činnosti
  • 10:00 - 12:00   pobyt venku
  • 12:00 - 12:30   hygiena, oběd
  • 12:15 - 12:30   možnost odchodu dětí
  • 12:30 - 14:00   hygiena, odpočinek, klidové činnosti
  • 14:00 - 14:15   odpolední svačina
  • 14:15 - 16:30   volné hry, odchod dětí