Obsah

Hodnocení školy


Díky hodnocení vás všech jsme dopadli VÝBORNĚ!

Za rok 2014


 Ve Středočeském kraji jsme:
na 2. místě
přesvědčte se ZDE

Děkujeme všem, kteří nás hodnotili


A můžete hodnotit i v letošním roce ZDE