Obsah

Historie školy


Příspěvková organizace – mateřská škola s kapacitou 20 dětí, vzniká v létě roku 2013.

Vizí je otevřená, efektivní a moderní mateřská škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Měl by to být prostor, ve kterém budou děti kvalitně připravovány a motivovány na svůj budoucí život. Maličký kolektiv je přímo předurčen splnit jednu z nejdůležitějších podmínek - pohodu sociálního prostředí. Všichni účastníci a partneři výchovného a vzdělávacího procesu mají být spokojeni.

Škola by měla odrážet jednak obecné moderní trendy ve školství, jednak její specifika. Máme mimořádnou příležitost vtisknout této mateřské škole jedinečnou tvář a osobitost a začít tvořit její tradici.


Jednotlivé roky naší existence hledejte v položce: "UPLYNULÉ ROKY V AKCI"